Hjem

Sønderborg Skipperlaug af 1571

 

Sønderborg Skipperlaug af 1571

 

 

Optager medlemmer der har tilknytning til Sønderborg og som gør eller har gjort tjeneste som officerer i handelsflåden. Endvidere kan optages personer i ledende stillinger med tilknytning til søfarten, såsom skibshandlere, skibsredere, søfartslæger, havnefogeder, klareringsagenter og mæglere.

Sønderborg Skipperlaug opsøger selv nye medlemmer til optagelse.

 

Sønderborg Skipperlaug ledes af Oldermanden og en bestyrelse bestående af en Skørmand samt 4 Skaffere. Oldermanden er valgt for livstid, Skørmand på ubestemt tid, de 4 Skaffere vælges 2 og 2 for en 2-årig periode med valg af 2 Skaffere årligt.

 

Skipperlaugets opgave er bl.a at bidrage til den lokale søfarts fremme, dyrke kammeratskabet medlemmerne imellem, bilægge stridigheder og varetage fagets interesser i lokalområdet.

Oldermanden har ansvaret for Skipperlaugets økonomi.

 

Skipperlaugets relikvier, dokumenter og genstande er Skipperlaugets ejendom og opbevares på Sønderborg Slot i samarbejde med museets personale.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS